Tại sao bạn nên học khóa học Amazing Design?

28/06/2018 0 commneet
Khóa học Amazing Design chỉ với 3 tháng và sau khi kết thúc khóa học bạn hoàn toàn có thể cứng tay và may lên những sản phẩm chuyên nghiệp có thể mở tịệm may. Tham gia khóa học bạn sẽ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp bởi đội ngũ giảng viên đã có hàng chục nă kinh nghiệm Read more about Tại sao bạn nên học khóa học Amazing Design?[…]

Khóa học Amazing Design

10/04/2018 0 commneet
Khóa học Amazing Design là khóa học kỹ thuật đo thông số trên cơ thể người, còn chất liệu cho sản phẩ, thiết kế, ra rập, cắt may hoàn thiện sản phẩ. Sản phẩm đều là các sản phẩm cơ bản trên phom sáng và kỹ thuật may chuẩn nhất. Sau 3 tháng học viên Read more about Khóa học Amazing Design[…]